Polkrožni slemenjak

Pokrivna dolžina: 380 mm

TWIN ACOUSTIC

Polkrožni slemenjak